dzień : 07/12/2015 1 wynik

Don`t worry, be Hampi

Jakby to opisać.. Wyobraź sobie potężne królestwo wybudowane wśród skał nad rzeką. Daleko od innych miast. Kamienne budowle zlewają się z ze skalnym krajobrazem. Przeplatane są zielenią palm kokosowych oraz bananowych plantacji. Potężne budynki bogato zdobią płaskorzeźby przedstawiające hinduistycznych bogów i bóstwa oraz historie związane z życiem królestwa. Ogromne gładkie skały tworzą drogi łączące rezydencje ...